MAGROB OPAKOWANIA
43-360 Meszna
ul. Wspólna 19
Nip: 937 213 71 60
Regon: 240043070

Napisz do nas


Klauzula informacyjna zgodna z RODO dla klientów
Informujemy, że:
1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Magrob Opakowania Robert Kukuła
ul. Wspólna 19 43-360 Meszna NIP: 9372137160
e-mail: magrob.opakowania@gmail.com, nr telefonu: 784445288

2. Celem zbierania danych jest wykonanie usługi, wystawienie faktury, kontakt z klientem.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności firmy.